Mafiaryhmä

Rivit rakoilevat
23.08.2006 23:39

Sensuuri
11.08.2006 21:51

YT-viikko on joka viikko
01.08.2006 16:54

Olemassaolon tarkoitus
24.07.2006 07:40

Ehdoton hiljaisuus
18.07.2006 13:13

Brändien taistelu
12.07.2006 13:58

Voiman pimeä puoli
07.07.2006 12:42

Oman edun tavoittelua
07.07.2006 01:48

Jatkuvaa riitelyä
30.06.2006 11:18

Poliittista populismia
25.06.2006 23:47

Ensivaikutelma
21.06.2006 23:22

 
Ehdoton hiljaisuus
18.07.2006 13:13 (Päivitetty: 23.08. 23:46)


Mafia tai La Cosa Nostra ("meidän asiamme") on alkujaan sisilialainen rikollisjärjestö. Mafian jäsentä kutsutaan mafiosoksi tai mafian sisällä kunnian mieheksi. Mafian tarkka alkuperä on hämärän peitossa, mutta yleisesti sen katsotaan kehittyneen suurmaanomistajien yksityisistä suojelujoukoista ja Palermon järjestäytyneestä rikollisuudesta. Eräiden myyttien mukaan mafian historia ulottuisi keskiajalle asti, mutta käytännössä mafian toiminnasta on todisteita vasta noin vuodesta 1860 alkaen. 1890-luvulta alkaen toiminta levisi myös suomalaisten talonpoikien perustamien puhelinyhteenliittymien sisäiseksi kurinpitojärjestelmäksi.

Aikanaan mietin miltä niistä Surinan työntekijöistä mahtoi tuntua, joiden tehtäväksi annettiin televalvontatietojen kaivaminen luvattomasti. Mahtoivatko he havaita, että tietoja pyydettiin luvattomasti ja mitä he tekivät, jos tämän havaitsivat? Kenties raportoivat siitä eteenpäin, ilman mitään tulosta ja miettivät pitäisikö heidän ilmiantaa esimiehensä viranomaiselle ja miten yrityksen johto suhtautuisi siihen.

Tällaisia vaikeita tilanteita toisinaan tulee eteen halusi sitä tai ei. Ryhmässä näitä tuli eteeni luvattoman usein. Harvemmin tosin aivan noin räikeitä tapauksia. Usein ratkaisuksi riitti opastaminen oikeisiin toimintatapoihin ja sen valvominen että samat virheet eivät toistu. Ryhmässä tällaista opastamista ei kuitenkaan sallittu.

Miten tulisi toimia sellaisessa tilanteessa, jossa havaitsee yrityksen ja sen johtajien toimivan määräysten tai lainsäädännön vastaisesti eikä asiasta huomauttaminen aiheuta muutosta toimintatapaan tai laittomuus jopa myönnetään ja kuitataan merkityksettömänä. Asialta voi ummistaa silmänsä niin kauan, kun menettely ei ole omiaan vaarantamaan havaitsijaa itseään.

Rehellisyyttä ei sallittu

Ryhmässä rehellisyys ja lainkuuliaisuus palkittiin mafiatoimilla. Niinkin selkeät asiat kuten sähköpostin toimintahäiriöistä raportoiminen valvovalle viranomaiselle, määräysten mukaisesti, oli Ryhmässä tiukasti kontrolloitua toimintaa, jossa totuudelle ja totuuden puhujille ei ole sijaa.

Tiukka kontrolli toki on hyvästä, jotta voidaan varmistaa oikeiden tietojen lähteminen oikeille tahoille. Ryhmässä tätä kontrollia käytettiin kuitenkin vain paikallisosastolle ja koko Ryhmälle epäedullisten tietojen karsimiseksi raporteista ja todellisuuden kaunistelemiseksi. Käytännössä koskaan ei saanut myöntää vikaa olevan omissa järjestelmissä ja jos todellinen vika oli jonkin Ryhmän paikallisosaston järjestelmissä tai verkossa ei siitä saanut mainita sanallakaan.

Ryhmän työntekijän ei koskaan tule olla saman tai toisen Ryhmän paikallisosaston asiakas, sillä häneltä evätään kaikki kuluttajaoikeudet. Työntekijän kuluttajana tekemiä aiheellisia valituksia ei käsitellä ja niiden seurauksena on vain uhkailu kostotoimenpiteillä, jos valittaminen ei lopu. Jos valituksen vie eteenpäin kuluttaja- tai viestintäviranomaisille, ryhdytään uhattuja kostotoimenpiteitä toteuttamaan tai vaaditaan niiden toteuttamista työnantajana toimivalta paikallisosastolta.

Rehellisyys ja oikeuksiensa peräänkuuluttaminen palkitaan mafiatoimilla

Palkinto laillisuuden ja omien kuluttajaoikeuksien vaalimisesta oli Ryhmän taholta poikkeuksetta äärimmäisen negatiivinen, suorastaan törkeä. Omien kuluttajaoikeuksiensa vaatimisesta, vaadittiin toisten paikallisosastojen taholta erottamista, sillä kuultujen selitysten perusteella tällaiset tapaukset hoidetaan aina Ryhmän sisäisesti ja niissä menettelyissä Ryhmä on aina oikeassa ja kuluttaja väärässä. Erilaisia kostomenetelmiä on käytössä useita työntekijän mustamaalaamisesta aina taloudellisiin ja häpeärangaistuksiin asti.

Täten kuluttaja-asiakkaana olevalle työntekijälle on edullisempaa vain hiljaisesti vaihtaa esimerkiksi laajakaistayhteytensä tarjoajaa sen sijaan että vaarantaa oman toimeentulonsa valittamalla Ryhmän toimittaman yhteyden toimimattomuudesta. Sääliksi vaan käy niitä paikallisosastojen työntekijöitä, joilla ei ole valinnanvapautta, omalla asuinalueellaan toimivan Ryhmän paikallisosaston monopolista johtuen.

Mafiatoimet eivät pääty koskaan

Mafiatoimet eivät pääty edes työntekijän irtisanoutumiseen tai irtisanomiseen, vaan niitä jatketaan tämän jälkeen jopa tehostetusti. Entistä työntekijää ja hänen sukuaan voidaan syyttää yrityksen tietojen varastamisesta ja yhteistyökumppaneille ja -verkostoille levitetään sanaa työntekijän aiheuttamasta sabotaasista. Omalla kohdallani kostotoimia on yritetty kohdistaa jopa sukulaisten yrityksiin, jotka ovat jonkin Ryhmän paikallisosaston asiakkaita.

Pitäisikö näihin mafiatoimiin vastata oikeudellisilla toimilla, jotka yleensä johtavat vain mafiatoimien kiristymiseen vai tulisiko niihin vastata vastaavilla toimilla. Käytännössä tehokkaimmaksi vastatoimeksi on osoittautunut vastaavien uhkaus- ja kiristystoimien käyttäminen, pyrkien kuitenkin pysymään laillisuuden puolella tai vähintään lain harmaalla vyöhykkeellä.

Ryhmässä mafiaotteet ovat kuitenkin yksi olemassaolon ehto. Siksi niitä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myös kilpailijoihin ja ne ovat valtakunnallisten osastojen ylläpitämisen elinehto.

Niin Ryhmälle vastataan kuin Ryhmä huutaa. Jos siis lähtee pelaamaan mafian toimintatavoilla, tulee myös kestää se jos vastustaja lyö samoilla menetelmillä takaisin. 

Copyright © 2008 Je.Org — Do you want to buy this domain name?