Euron merkki käyttöön myös sähköpostiviesteihin
12.01.2006 22:04


Olemme käyttäneet Euroa valuuttana jo vuodesta 2002, mutta silti käytämme edelleen yleisesti merkistöä, joka ei sisällä euron merkkiä. Kasvavassa määrin voimme korjata ongelman mm. sähköpostiviesteissä siirtymällä Unicode-merkistöön. Kaikkialla ja kaikkien kanssa tämä ei kuitenkaan ole toimiva ratkaisu. Tällöin ongelmia voidaan välttää käyttämällä Latin 9 -merkistöä.

Miksi pitäisi käyttää Latin 9 -merkistöä sähköposteissa

Tavallisesti käytämme edelleen Latin 1 -merkistöä (iso-8859-1), joka ei sisällä euron merkkiä (€), eikä joitakin muita eurooppalaisia merkkejä, jotka sisältyvät Latin 9 -merkistöön (iso-8859-15) ja Unicode-merkistöön. Tässä artikkelissa yritän selventää miten Latin 9 -merkistö saadaan käyttöön eri sähköpostiohjelmissa. Saman ohjeen mukaisesti toimii myös Unicode-merkistön UTF-8 -koodauksen käyttöönotto, silloin kun se käyttö on mahdollista.

Microsoft Outlook Express

Käyttämällä Unicode (UTF-8) -merkistöä ja koodausta, Outlook Express pystyy lähettämään viestejä, jotka sisältävät euron merkin sekä monia muita merkkejä, jotka eivät sisälly Latin 1 -merkistöön (iso-8859-1). Aiemmin UTF-8 -koodauksen tuki oli harvinaista jopa Windows-ympäristössä ja edelleen törmää varsin usein siihen, että Unicode-merkistöä sähköpostiviesteissään käyttävälle tulee kyselyitä "mitä nämä omituiset sotkut ovat aina niissä kohdissa, joissa pitäisi olla Ä tai Ö?" Edelleen monet sähköpostiohjelmistot eivät osaa käsitellä UTF-8 -koodausta, joskin ainakin Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express ja Thunderbird osaavat. Latin 9 -merkistön kanssa näitä ongelmia ei ole silloinkaan kun vastaanottajan ohjelmisto aina olettaa merkistön olevan Latin 1. Vain euro (&euro) ja muutama muu harvinaisempi merkki jää näkymättä, jos merkistö ei ole tuettu.

Outlook Express ei osaa Latin 9 -merkistöä oletuksena, mutta voimme muuttaa sen asetuksia siten, että se osaa se näyttää että lähettää Latin 9 -merkistöllä olevia viestejä. Ihanteellista olisi jos ohjelman voisi määritellä käyttämään oletuksena US-ASCII -merkistöä ja jos tekstissä on jokin siihen kuulumaton, mutta Latin 1 -merkistöön kuuluva merkki, käytettäisiin Latin 1 -merkistöä. Vain jos tekstissä olisi jokin Latin 9 -merkistön erikoismerkki, käytettäisiin sitä merkistöä. Valitettavasti tämä ei ole mahdollista, vaan käytännössä joten Latin 9 on määriteltävä oletusmerkistöksi, vaikka siihen kuuluvia erikoismerkkejä ei aina käytettäisikään. Tämä voi aiheuttaa ongelmia joidenkin sähköpostiohjelmien kanssa, jos ei eivät osaa Latin 9 merkistöä. Koska useimmat länsimaalaiset käyttävät nykyisin oletuksena Latin 1 merkistöä ohjelmissaan myös tuntemattoman merkistön näyttämiseksi, näkyy kuitenkin suurin osa merkeistä oikein, verrattuna esimerkiksi UTF-8 -koodauksen käyttöön.

Latin 9 merkistön asentaminen Windows 95/98/ME -käyttöjärjestelmiin

  1. lataa Latin 9 -merkistön (iso-8859-15) sisältävä cp_28605.nls tiedosto ja tallenna se "%WINDIR%\system" -hakemistoon (yleensä C:\WINDOWS\SYSTEM).
  2. lataa ja avaa HCR.reg tiedosto joka sisältää tarvitttavat rekisterimuutokset Latin 9 -merkistön käyttämiseksi.

Latin 9 merkistön asentaminen Windows 2000 -käyttöjärjestelmään

  1. ataa Latin 9 -merkistön (iso-8859-15) sisältävä c_28605.nls tiedosto ja tallenna se "%WINDIR%\system" -hakemistoon (yleensä C:\WINDOWS\SYSTEM).
  2. lataa ja avaa HCR_W2K.reg tiedosto joka sisältää tarvitttavat rekisterimuutokset Latin 9 -merkistön käyttämiseksi.

Tämän jälkeen tulee Outlook Express sulkea, jos se on ajossa ja käynnistää se uudelleen. Joissakin tapauksissa koko Windows tulee käynnistää uudelleen. (Oma Windows ME -järjestelmäni ei vaatinut uudelleenkäynnistystä.)

Windows XP:ssä on valmiina tuki Latin 9 merkistölle

Sinun ei tarvitse asentaa mitään. Riittää että määrittelet Outlook Expressin käyttämään merkistöä alla kuvatulla tavalla.

Outlook Expressin asetukset

Näiden Outlook Express 6:sta olevien kuvakaappausten avulla yritän opastaa miten tarvittavat muutokset tehdään asetuksiin.

  1. Valitse Tools -valikosta (Työkalut) vaihtoehto Options... (Valinnat...)


  2. Options -ikkunasta (Valinnat), valitse Send -välilehti (Lähetys) ja paina International settings... (Kansainväliset asetukset...) nappia.


  3. Asettaaksesi oletuskoodauksen (Default encoding), etsi ja valitse Latin 9 (ISO) alasvetovalikosta ja napsauta OK -painiketta.


  4. Options -ikkunasta (Valinnat), valitse Read -välilehti (Luku) ja paina Fonts... (Kirjasimet...) nappia.


  5. Fonts -ikkunassa (Kirjasimet) valitse Western European (länsieurooppalainen) kirjasinasetukseksi ja koodaukseksi (Encoding) Latin 9 (ISO). Tämän jälkeen pitäisi näkyä "Default encoding: Western European" (Oletusmerkistö: länsieurooppalainen) ja voit napsauttaa Set as Default (Aseta oletukseksi) ja OK -painikkeita. (Voit valita haluamasi kirjasimen käytettäväksi, kun viestejä näytetään, kunhan kirjasimeen kuuluu euron merkki.)


  6. Napsauta Options -valikossa (Valinnat) OK -painiketta.

Nyt sinulla pitäisi olla käytössä Latin 9 merkistö sekä viestien luvussa että lähetyksessä oletusmerkistönä, jos koneeseesi on asennettu Euro-kirjasinpäivitys Microsoftin Windows Update -palvelusta.

Unicode UTF-8 -merkistön käyttö

Unicode merkistön käyttö UTF-7 tai UTF-8 koodauksella on ollut itselläni käytössä jo noin kolme vuotta ja valitukset omituisista merkeistä ovat käyneet varsin harvinaisiksi. Jos haluat siirtyä suoraan UTF-8 -koodattuun Unicode -merkistöön, niin noudata ylläolevaa ohjetta kohdasta Outlook Expressin asetukset, mutta valitse Latin 9 -merkistön sijaan Unicode (UTF-8) lähtevän postin oletusmerkistöksi. Älä kuitenkaan vaihda viestien lukemisessa käytettävää oletusmerkistöä, sillä sitä asetusta käytetään vain silloin kun luettavan viestin merkistöä ei ole määritelty. Tämän paras vaihtoehto on Latin 1 tai Latin 9.

Kiitokset

Kiitokset ranskankielisen sivuston "OE et iso-8859-15; L'Euro est arrivé ! ;-)" tekijälle. Tämä sivusto selvitti aikanaan itselle kuinka saan Latin 9 -merkistön toimimaan Outlook Expressissä ja rohkaisi minua tekemään vuonna 2001 alkuperäisen englanninkielisen sivun, joka oli pohjana tämän suomenkielisen ohjeen tekemiselle.

 

Copyright © 2008 Je.Org — Do you want to buy this domain name?