Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin lapsipornografian levittämisen estotoimista


Sisällysluettelo

 1. Mitä on lapsipornografia?
 2. Miten sivustot valitaan estotoimien kohteeksi?
 3. Montako sivustoa on estotoimien kohteena?
 4. Voiko estotoimien kohteeksi joutua sivusto, jolla ei ole lapsipornografiaa?
 5. Onko poliisi yhteydessä sivustojen ylläpitäjään estotoimien yhteydessä?
 6. Teettekö mitään varmistaaksenne, että suodatettuja sivuja kohtaan on myös aloitettu oikeustoimet tai että niistä on luovuttu?
 7. Miten osoitteen saa pois estolistalta? 
 8. Saako poliisi tiedon, kenen tietokone on pyrkinyt estotoimien kohteena olevalle sivustolle?
 9. Ovatko estolistat samoja niissä maissa, joissa ne ovat käytössä?
 10. Miksi lapsipornolain perusteella suodatettujen nettisivujen osoitteet eivät ole julkisia?
 11. Ovatko estotoimet tehokkaita?
 12. Miksei poliisi estä pääsyä myös muille sivustoille?

 1. Mitä on lapsipornografia?

Suomessa lapsipornografia on määritelty rikoslaissa (RL 17:19). Kyse on valokuvasta, videonauhasta, elokuvasta tai muusta todellisuudenmukaisesta kuvatallenteesta, jossa esitetään lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastettavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla.

Lapseksi on rikoslaissa (RL 17:18) määritelty kahdeksaatoista vuotta nuorempi henkilö sekä henkilö, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi.

Takaisin alkuun

 1. Miten sivustot valitaan estotoimien kohteeksi?

Valtaosa sivustojen tiedoista saadaan ulkomaisilta poliisiviranomaisilta ja lastensuojelujärjestöiltä. Lisäksi osa saadaan yksittäisiltä kansalaisilta.

Kukin sivusto tarkastetaan ja mikäli siltä löytyy Suomen lain mukaan lapsipornografiaksi määriteltyä aineistoa, sivusto sisällytetään estotoimien kohteena olevaan listaan. Listaan sisällytetään myös sellaiset sivustot, joilla on toimiva linkki sivustoon, jossa on lapsipornografiaa.

Poliisi ylläpitää itsellään tiedostoa, johon on tallennettu jäljennös estotoimien kohteena olevasta sivustosta. Siten poliisin toiminnan laillisuusvalvonnasta vastaavat viranomaiset voivat tarvittaessa saada yksityiskohtaiset tiedot siitä, mihin seikkoihin estotoimet kulloinkin ovat perustuneet.

Takaisin alkuun

 1.  Montako sivustoa on estotoimien kohteena?

Arviomme mukaan "pääsivustoja" on suuruusluokkaa 1500. Miten määrä tulee mahdollisesti kehittymään suuntaan tai toiseen on vaikea ennakoida.


 1. Voiko estotoimien kohteeksi joutua sivusto, jolla ei ole lapsipornografiaa?

Mielikuvat siitä, mikä on lapsipornografiaa, vaihtelevat. Koska Suomessa suojaikäraja on 18 vuotta, estotoimien kohteena voi olla myös sivustoja, joissa on yksinomaan murrosiän ohittaneita henkilöitä. Lisäksi estotoimien kohteeksi otetaan sellaiset sivut, joissa on toimiva linkki lapsipornografiaa sisältävälle sivulle. Estotoimien kohteena on kuitenkin vain murto-osa siitä pornografiasta mitä Internet tarjoaa.

Takaisin alkuun

 1. Onko poliisi yhteydessä sivustojen ylläpitäjään estotoimien yhteydessä?

Automaattisesti sivustojen ylläpitäjään ei olla yhteydessä, eikä tämä ole edes aina mahdollista. Todellinen sivustojen sisällön tuottaja on yleensä viranomaisille tuntematon eikä ole se yhtiö, joka ylläpitää sitä palvelinta, jossa sivusto sijaitsee.

Takaisin alkuun

 1. Teettekö mitään varmistaaksenne, että suodatettuja sivuja kohtaan on myös aloitettu oikeustoimet tai että niistä on luovuttu?

Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista ei edellytä, että lapsipornografiasivustojen ylläpitäjästä on myös tehty rikosilmoitus Suomessa tai muualla. Rikosoikeuden soveltamisen alueperiaatteen mukaisesti sillä valtiolla, jonka alueella rikos on tehty, on valta päättää teon rikosoikeudellisista seuraamuksista. Mikäli sivustojen todellinen ylläpitäjä onnistutaan tunnistamaan, jää mahdollinen rikostutkinta, syytetoimet ja tuomioistuinkäsittely siten asianomaisen maan viranomaisten tehtäväksi.

Takaisin alkuun

 1. Miten osoitteen saa pois estolistalta?

Sivusto poistetaan estolistalta sen jälkeen kun poliisi on saanut tiedon siitä, että sivustolla ei enää ole laitonta aineistoa ja poliisi on tarkastuksessa myös itse pystynyt sen todentamaan.

Takaisin alkuun

 1. Saako poliisi tiedon, kenen tietokone on pyrkinyt estotoimien kohteena olevalle sivustolle?

Poliisilla ei ole oikeutta eikä poliisi ole edes kiinnostunut tietämään, mille teleyritysten asiakkaille tiedotesivu on esitetty, kun selain on pyrkinyt estotoimien kohteena olevalle sivustolle. Poliisi tulee kuitenkin saamaan teleyrityksiltä tilastollisia tietoja muun muassa siitä, miten monta kertaa tiedotesivu on esitetty.

Takaisin alkuun

 1. Ovatko estolistat samoja niissä maissa, joissa ne ovat käytössä?

Lapsipornografian määrittely vaihtelee jonkin verran maittain. Esimerkiksi Suomessa kuvan tulee olla todellisuudenmukainen. Siksi piirretty kuva ei Suomessa täytä lain määrittelyä. Joissain maissa myös piirretty kuva on määritelty lapsipornografiaksi ja sellaiseksi on rinnastettu joissain maissa myös tekstit, missä kuvaillaan lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Myös kansallinen lainsäädäntö saattaa aiheuttaa vaihtelua siihen, mitkä kaikki sivustot ovat estotoimien kohteena.  Lisäksi estolistojen päivitysjaksot vaihtelevat maittain. Näistä syistä estolistojen sisältö vaihtelee maittain.

Takaisin alkuun

 1. Miksi lapsipornolain perusteella suodatettujen nettisivujen osoitteet eivät ole julkisia?

Listat estotoimien kohteena olevista sivustoista on kyseisessä laissa määrätty salassa pidettäviksi. Tämä velvoite koskee poliisia ja teleyritysten henkilökuntaa.

Takaisin alkuun

 1. Ovatko estotoimet tehokkaita?

Estotoimet eivät ole täysin kattavia eivätkä aukottomia. Näin on monen muunkin rikostorjuntamenetelmän osalta. Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia torjutaan myös muilla keinoin ja keinot täydentävät toisiaan.

Estotoimien kohteena on pääsääntöisesti kuvia, jotka ovat todisteita lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Estotoimia tulee tarkastella erityisesti rikosten uhrien näkökulmasta. Traumaattisinta uhrille on tietoisuus siitä, että hänestä otettu epäsiveellinen kuva on kenen tahansa nähtävissä netissä loputtomiin. On parempi vaihtoehto, että yhteiskunta selkeästi osoittaa tietyt rajat ja tekee voitavansa haittojen minimoimiseksi.

Takaisin alkuun

 1. Miksei poliisi estä pääsyä myös muille sivustoille?

Internet sisältää runsaasti sivustoja, joiden sisältö on yleisesti paheksuttavaa. Tällaisia ovat esimerkiksi räjähdysaineita tai itsetuhoa käsittelevät sivustot. Poliisin toiminta perustuu aina lakiin. Toistaiseksi ainoastaan lapsipornografian levittämisen estotoimista on säädetty erillinen laki. Estotoimien laajentaminen muihin aihepiireihin on poliittinen kysymys.

Takaisin alkuun

Sivun tekijän tiedot.
Copyright © 2008 [Keskusrikospoliisi]. Kaikki oikeudet pidätetään.
Muokattu viimeksi: 06. helmikuuta 2008.