Blogi: Internet
Finnet kieltää sivujensa siirtämisen ja tallentamisen missään muodossa
01.02.2006 23:18

On aika rikkoa taas käyttöehtoja, mutta minkäs sille voi kun laki menee kaikkien sopimusten edelle. Finnetin www-sivuilla olevissa käyttöehdoissa kirjoitetaan:

Avaamalla finnet.fi www-sivut käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja (näissä käyttöehdoissa Finnetillä tarkoitetaan Finnet-liitto ry:tä ja sen jäsenyrityksiä, jatkossa "Finnet-ryhmä"). Mikäli et hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei sinulla ole oikeutta käyttää finnet.fi sivustoa.
Vahinko vaan, että tämä ehto on täälläkin pätemätön, sillä sivuja saa selailla, vaikka ei suotuisi mihinkään Finnetin asettamiin ehtoihin.

Kuten tuttua, on kopiointi luonnollisesti kiellettyä, mutta Finnet pistää kerralla muita paremmaksi. Nyt myös sivujen siirtäminen, jakelu ja tallentaminen on kiellettyä.

Sivujen sisällön tai sen osittainenkin kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Finnet-liitto ry:n etukäteistä kirjallista suostumusta. finnet.fi www-sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja yksityistä ei-kaupallista käyttöä varten. Sivujen osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Finnet-liitto ry:n erillistä kirjallista suostumusta.
Onneksi tekijänoikeuslaki antaa meille näihin kaikkiin asioihin luvan tietyissä rajoissa ja siten sallii mm. Internet-operaattoreille ja sivujen lukijoille näiden käyttöehtojen rikkomisen.

Yleisesti tuntuu olevan tapana irtisanoutua kaikesta vastuusta, mutta näinköhän se onnistuu näillä muutamalla lauseella:

Finnet-liitto ry ei vastaa finnet.fi www-sivujen tai niiden kaikkien osien toimivuudesta kaikissa laitteissa tai ohjelmistoissa eikä myöskään takaa suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tämän vuoksi Finnet-liitto ry tai näiden sivujen tuottaja eivät vastaa vahingoista, joita näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa mukaan lukien välittömät ja välilliset taloudelliset vahingot, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle tallennettujen tietojen menetys, ajanhukka tai muu haitta.
Jos näiltä sivuilta todistettavasti jaellaan jotain automaattisesti aktivoituvaa haittaohjelmaa, joka tuhoaa tietoja, niin epäilen että oikeus ei suhtaudu aivan yhtä vapauttavasti tähän vastuukysymykseen. Jälleen olen sitä mieltä, että tällaisten vastuuvapausväitteiden esittäminen on edesvastuutonta.

Luonnollisesti Finnet omii kaikki oikeudet heille lähetettyyn materiaaliin, vaikka se ei näin yksipuolisesti ilmoittamalla ole mahdollista:

Lähettämällä materiaalia Finnetin palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai finnet.fi www-sivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot: (a) aineisto ei sisällä mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi sopimatonta, (b) ennen aineiston lähettämistä käyttäjä käyttää riittäviä varotoimia mahdollisten tietokonevirusten ja muiden epäpuhtaiden tai tuhoavien ominaisuuksien löytämiseksi ja poistamiseksi, (c) aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton edelleen luovutusoikeus Finnetille, ja Finnet voi julkaista aineiston ja/tai sisällyttää sen osia Finnetin tuotteisiin ja palveluihin ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta, (d) käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän ryhdy kyseisen aineiston johdosta mihinkään toimiin Finnetiä vastaan ja sitoutuu korvaamaan Finnetin mahdolliset vahingot siinä tapauksessa, että jokin kolmas osapuoli ryhtyy hänen lähettämänsä aineiston johdosta toimiin Finnetiä vastaan.
Finnetin mielestä heille materiaalia lähettävä on kyllä velvollinen selvittämään aineiston laillisuuden ja oikeellisuuden, toisin kuin he itse. Niin ikään aineiston lähettäjä on muka velvollinen varmistamaan että aineisto ei sisällä mitään haitallista, mutta Finnet ei oman aineistonsa osalta vastaa mistään.

Loppu on samaa soopaa, mitä muidenkin palveluiden ehdoissa ja odottaa oikeasti sitä lihavaa riitaa, joka tallaisilla pätemättömillä ehdoilla saadaan aikaan, jos Finnetissä itse uskotaan, näiden olevan päteviä.

Lisää vastaavia tapauksia löytyy Tekijänoikeuskaappausten valvontakeskuksen sivuilta. Muihin vastaaviin lukeutuvat mm. muut suuret teleoperaattorit kuten Sonera ja Elisa.

 

Copyright © 2008 Je.Org — Do you want to buy this domain name?